otwarcie przedszkola w widawie

W poniedziałek 3 września odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola w Widawie, zaprojektowanego przez architektów Pracowni Projektów Budownictwa Energooszczędnego KAPE S.A. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, a przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor Pracowni, Michał Pierzchalski.

Opis budynku

Przedszkole w Widawie zostało zaprojektowane jako energooszczędny budynek spełniający wymagania programu LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budynek osiągnął klasę A – najwyższą, która odpowiada w przybliżeniu standardowi budynków pasywnych.

Jest to budynek zaprojektowany dla 125 dzieci, posiada 5 sal zajęć, salę wielofunkcyjną, zespół zaplecza kuchennego z kuchnią, administrację oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 780 m2, a powierzchnia komunikacji 200,5 m2.

Przed projektantami postawiono trudne zadanie zaprojektowania parterowego budynku, dostosowanego do potrzeb najmłodszych użytkowników. Ponadto tak rozległy obiekt trzeba było umiejscowić na stosunkowo niedużej działce. Omawiana realizacja stanowiła wyzwanie również ze względów energetycznych, ponieważ parterowy budynek trudniej zaprojektować jako pasywny niż budynek piętrowy. Wynika to ze zwartości bryły budynku – zwiększa się powierzchnia przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury ogrzewanej. Aby zapewnić odpowiedni komfort dzieciom i ich opiekunom oraz pozyskać jak największą ilość energii słonecznej, sale zajęć znajdują się od strony południowej (3 sale) i południowo-wschodniej (2 sale). Częstym problemem budynków pasywnych i energooszczędnych jest ich przegrzewanie w sezonie letnim. Aby tego uniknąć zaprojektowano we wszystkich oknach skierowanych na wschód, południe i zachód zewnętrzne elementy przeciwsłoneczne – ruchome żaluzje oraz daszek od strony południowej.

Budynku ma konstrukcję tradycyjną murowaną z bloczków wapienno-piaskowych oraz prefabrykowanych stropów żelbet. Konstrukcja taka umożliwia skuteczniejsze magazynowanie energii cieplnej zimą oraz chłodu latem – co wpływa na skuteczniejsze wykorzystanie zysków słonecznych oraz ograniczenia przegrzewania budynku latem.

Właściwości zdrowotne

Bloczki wapienno-piaskowe są wyjątkowo zdrowym, hipoalergicznych materiałem konstrukcyjnym, który korzystnie reguluje wilgotność powietrza wewnątrz budynku. W budynku zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, sterowaną czujnikami stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym. Rozwiązanie takie zapewni świeże, pozbawione kurzu o odpowiedniej temperaturze powietrze w pomieszczeniach w których przebywają dzieci. Okna w pomieszczeniach zajęć zamontowane zostały nisko, aby zapewnić dzieciom nieograniczony widok. Wielkość okien zapewni odpowiednią ilość światła dziennego. Te wszystkie czynniki wpływają na samopoczucie i zdrowie przebywających wewnątrz dzieci.

Rozwiązania techniczne 

Zewnętrzne ściany zostały zaizolowane izolacją termiczną o grubości od 36 do 40 cm, w zależności od rodzaju wykończenia i zastosowanej termoizolacji. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej, a konstrukcję stropodachu stanowią płyty prefabrykowane kanałowe typu „Żerań” - rozwiązanie to obniża koszt wykonania stropodachu i znacznie przyspiesza etap realizacji budynku. Budynek został wyposażony w system BMS, który będzie monitorować parametry budynku, takie jak zużycie energii, wody, temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, poziom stężenia dwutlenku węgla w salach zajęć, a ponadto będzie sterować wentylacją mechaniczną, ogrzewaniem, kolektorami słonecznymi i PV oraz wybranymi żaluzjami. Dzięki temu zapewnione zostaną odpowiednie warunki wewnątrz budynku i możliwe będzie inteligentne zarządzanie obiektem w celu podniesienia jego efektywności energetycznej.

Budynek wyposażono w instalację kolektorów słonecznych oraz instalację ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa PV zostały umiejscowiono na daszku chroniącym okna przed przegrzewaniem.