Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych

Kompleksowy zakres usług świadczonych przez KAPE ma na celu dostosowanie  ciepłowni i całych systemów do wymogów „efektywnego systemu ciepłowniczego”

1 października 2019 r. rozpoczął się program pod nazwą „Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych”. Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), wspierana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, pozyskała dotację dla przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów ciepłowniczych.

KAPE, jako beneficjent końcowy świadczący usługi dla podmiotów trzecich (przede wszystkim z grupy Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej) podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na realizację ww. programu.

 Kompleksowy zakres usług świadczonych przez KAPE ma na celu dostosowanie  ciepłowni i całych systemów do wymogów „efektywnego systemu ciepłowniczego” i obejmuje:

- realizację pełnego zakresu prac przedinwestycyjnych z 70% dofinansowaniem z programu ELENA (Europejski Bank Inwestycyjny);

- pomoc przy pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji;

- nadzór inwestycyjny nad realizacją przedsięwzięcia z funkcją inżyniera kontraktu włącznie.

W związku ze startem projektu, KAPE poszukuje pracowników do zespołu ciepłownictwa, których zadaniem będzie praca nad innowacyjnymi projektami modernizacji ciepłowni węglowych z wykorzystaniem kogeneracji, OZE, biomasy, gazu, RDF.

Specjalistów ds. ciepłownictwa, zainteresowanych dołączeniem do zespołu oraz przedsiębiorstwa ciepłownicze, które chciałyby przystąpić do programu, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 667 624 500 mail kskowronski@kape gov.pl.

KAPE jako Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych przedstawia koncepcję Kompleksowego doradztwa techniczno-finansowego przy inwestycjach w modernizację przedsiębiorstw energetyki cieplnej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP).