Konferencja "Innowacje w obszarze energii..."

relacja

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza” zorganizowana przez KAPE i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronatem honorowym objęły konferencję: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszą, otwierającą konferencję, prelekcję wygłosiła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Jako prelegenci wystąpili także: Pan Grzegorz Puda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

Program konferencji objął cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji było skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

W trakcie konferencji miało miejsce także bardzo ważne wydarzenie. Spółki PKN ORLEN i Pesa Bydgoszcz podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz zeroemisyjnego transportu towarowego. Wspólny projekt ma na celu opracowanie pojazdu szynowego zasilanego wodorem.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział blisko 180 uczestników.

Prezentacje wygłoszone na konferencji dostępne są TUTAJ.

Tych, który nie mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, zapraszamy do obejrzenia nagrania dostępnego TUTAJ.