Komunikat Spółki

Dotyczy umorzenia dokumentów akcji

Ogłoszenie Spółki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dotyczące umorzenia dokumentów akcji (odcinka zbiorowego akcji).
Pełna treść komunikatu w załączonym poniżej pliku.


Pierwsze ogłoszenie o
umorzeniu dokumentów akcji
i wydaniu duplikatów.