Klastry energii w Polsce

Ekspertyza KAPE

Informujemy, że 9 marca 2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało ekspertyzę na temat „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”, którą przygotowało konsorcjum w składzie Krajowa Agencja Poszanowania Energii (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A. przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.

Wszelkie informacje na temat klastrów energii znaleźć można na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/koncepcja-funkcjonowania-klastrow-energii-ekspertyza.

Ekspertyza nt. „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce” jest propozycją uporządkowania zagadnienia klastrów energii. Klastry energii zdają się umiejscawiać OZE we właściwym dla nich miejscu, blisko lokalnych odbiorców. Przy nowym spojrzeniu na organizację sektora dystrybucji, która aktualnie odpowiada jedynie potrzebom ściśle scentralizowanego systemu energetycznego, rodzi się perspektywa uniezależnienia OZE od zewnętrznych systemów wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej.

Istotne jest także to, że koncepcja funkcjonowania klastrów energii jest całkowicie niespotykana dotychczas w warunkach polskich, jednocześnie nie stanowiąc transpozycji rozwiązań zagranicznych. W związku z tym wszelkie wydane rekomendacje w zakresie kompleksowego usystematyzowania zagadnienia klastrów energii, obarczone są ryzykiem błędu, pozostając zarazem koncepcją otwartą.

Niniejsze opracowanie traktowane jest przez jego autorów jako punkt wyjścia do dalszych dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i niezależnymi ekspertami. W związku z powyższym istnieje możliwość składania opinii do ekspertyzy lub jej części, do dnia 30 marca 2017 r., za pomocą formularza dostępnego TUTAJ.