II Ogłoszenie Spółki krajowa agencja poszanowania energii s.a.

Dotyczące umorzenia dokumentów akcji (odcinka zbiorowego akcji)

II Ogłoszenie Spółki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. dotyczące umorzenia dokumentów akcji (odcinka zbiorowego akcji).

W związku z utraceniem dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.):
- serii A o numerach 734-735 (łącznie 2 akcje)
oraz wnioskiem o ich umorzenie i wydanie w zamian duplikatów, na podstawie § 10a Statutu KAPE S.A., niniejszym Spółka Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wzywa, aby posiadacz lub inne osoby, które roszczą sobie prawa do utraconych dokumentów, okazały je Spółce przed upływem jednego miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia (tj. w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku) lub też wniosły w tym terminie sprzeciw.

Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Spółki:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa