Głęboka termomodernizacja budynków dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

kape Inwestorem Zastępczym inwestycji

  Zakończyła się inwestycja pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów należących do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałym” dofinansowanego w 95% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1. „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie", w ramach której Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełniła funkcję Inwestora Zastępczego przy głębokiej termomodernizacji sześciu budynków należących do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenia w Laskach.

  W ramach inwestycji ocieplone zostały przegrody zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano modernizacji instalacji grzewczych w budynkach, wykonano instalację fotowoltaiczną o sumarycznej mocy 22 kW, a także zastosowano system zarządzania energią KAPE Monitoring.

  Dzięki przeprowadzonej modernizacji zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz spadło o 4 800 GJ/rok, natomiast redukcja emisji CO2 wyniosła 374,56 t/rok. Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała rocznie ok. 20 MWh energii elektrycznej.


  Serdecznie dziękujemy inwestorowi, wykonawcy i inżynierom, z którymi współpracowaliśmy w ramach inwestycji. Mamy nadzieję, że zmodernizowane obiekty nie tylko przyczynią się do ochrony klimatu, ale też wpłyną znacząco na poprawę komfortu użytkowników Ośrodka.


  Gratulacje dla naszego kolegi Marcina Dłużewskiego, który z powodzeniem prowadził ten projekt z ramienia KAPE SA.


  Poniżej krótka fotogaleria z realizacji inwestycji ukazująca stan budynków przed i po termomodernizacji.