FinEERGo-Dom - nowy program priorytetowy NFOŚiGW - "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus"

KAPE doradcą energetycznym programu

  13 września 2021, podczas spotkania z sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów z udziałem m.in. ministra Michała Kurtyki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Polskiego Funduszu Rozwoju, zaprezentowano nowy program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, którego celem jest wsparcie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC/ESCO (Energy Performance Contracting/Energy Service Company).

  Pierwsze pilotażowe inwestycje w głęboką termomodernizację budynków z wykorzystaniem nowego programu zostaną przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom, w którym Krajowa Agencja Poszanowania Energii pełni rolę koordynatora. Projekt realizowany jest przez konsorcjum międzynarodowe składające się z partnerów z Polski, Łotwy, Bułgarii, Austrii, Rumunii, Słowacji i Holandii i polega na wykorzystaniu systemu finansowania w celu poprawy efektywności energetycznej i zastosowania energii odnawialnej w procesie głębokiej modernizacji budynków.

  Projekt FinEERGo-Dom stał się podstawą do uruchomienia programu priorytetowego NFOŚiGW, w ramach którego zostanie zaproponowany w Polsce model finansowania inwestycji bazujący na umowie gwarantującej poprawę efektywności energetycznej (EPC) między właścicielem budynku i przedsiębiorstwem usług energetycznych ESCO. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, które będzie realizowane w oparciu o umowę o efekt energetyczny (umowa EPC).

  „KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Na etapie pilotażowych inwestycji w projekcie FinEERGo-Dom będzie pełnić rolę doradcy energetycznego, co stanowi dużą wartość dodaną dla Programu” – powiedziała podczas spotkania wiceprezes zarządu KAPE S.A. Mariola Zmudzińska.

  Więcej informacji na temat projektu:
  Prezentacja programu NFOŚiGW "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus"