Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie

konferencja w warszawie 30.Xi.2017

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z UN Environment Finance Initiative (Inicjatywa Finansowania Środowiska ONZ) organizuje regionalną konferencję dotyczącą finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, we wtorek 30 Listopada 2017, w godzinach 9-17.

Konferencja będzie głównie skupiała się na Polsce, jednak będą również prelegenci oraz inni zaproszeni goście z Czech, Słowacji i Litwy.

Szczegółowy program przekażemy Państwu w najbliższym czasie, na ten moment prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu oraz rejestrację tutaj bądź poprzez wizytę na stronie wydarzenia.

Wydarzenie będzie okazją do:

  • Przedstawienia oraz dyskusji na temat polityki poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej oraz wsparcia Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w tym zakresie.
  • Przedstawienia inwestycji w działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w regionie.
  • Podzielenia się praktyką wykorzystania funduszy prywatnych do finansowania poprawy efektywności energetycznej.
  • Zaangażowania się decydentów politycznych oraz zainteresowanych stron w panel dyskusyjny w celu zwiększenia inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
  • Identyfikacji sposobów pokonywania barier w inwestycjach oraz ewentualnych dalszych kroków w przyszłej współpracy.

Konferencja będzie podzielona na sesje plenarne, a także mniejsze panele dyskusyjne, które umożliwią szczegółowe zapoznanie się z tematyką.
Zarówno sesje plenarne jak i panele dyskusyjne będą tłumaczone na język angielski i na język polski.

Dodatkowe informacje na temat projektu, a także program i prezentację z poprzednich oraz nadchodzących wydarzeń znajdą Państwo na stronie Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych.

Z poważaniem,
Zespół Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych
warsaw@seiforums.eu

Konferencja jest organizowana w ramach umowy z Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych finansowanej ze środków programu Unii Europejskiej Horizon 2020 oraz zarządzanej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Konferencja jest organizowana w ramach umowy z Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych finansowanej ze środków programu Unii Europejskiej Horizon 2020 oraz zarządzanej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).