DRUGIE ŻYCIE BUDYNKÓW

PATRONAT KAPE

Drugie Życie Budynków - Konferencja pod patronatem Krajowej Agencji Poszanowania Energii S. A.
Informacje od organizatora:
II edycja konferencji Drugie Życie Budynków poświęcona będzie rewitalizacjom i modernizacjom w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi porównamy warunki rewitalizacji w różnych miastach regionu CEE, poznamy case study rewitalizacji miejskich, podejmiemy dyskusję o aspektach społecznych, a także zastanowimy się nad technologiami rewitalizacji i modernizacji budynków i ich architekturą. Zapraszamy!
W konferencji wezmą udział eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S. A.

Konferencja odbędzie się 1.X.2018 r. w Warszawie. REJESTRACJA możliwa jest POD TYM ADRESEM.
Aktualny program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Nowa fala na rynku nieruchomości i miast w Polsce

Inicjatywa Drugie Życie Budynków zrzesza podmioty zainteresowane tematem rewitalizacji, modernizacji i zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, także w ujęciu szerszych procesów rewitalizacji miast.

Naszym celem jest szeroka dyskusja o tej problematyce. Zapraszamy ekspertów z rozmaitych dziedzin, by wspólnie wymieniać doświadczenia i wypracowywać rozwiązania, które pomogą w rozwoju miast oraz wzbogacaniu okolicy przez nadawanie nowych funkcji budynkom. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jak projektować i przekształcać miasta czy budynki, by służyły one jak najdłużej i najlepiej całym pokoleniom.

Naszymi partnerami są: inwestorzy, deweloperzy, samorządy miast i władze lokalne, firmy doradcze, konsultingowe, firmy z obszaru budownictwa (producenci materiałów, usług, generalni wykonawcy), architekci i firmy zajmujące się wnętrzami, kancelarie prawne, firmy posiadające nieruchomości na sprzedaż, pośrednicy nieruchomości.

W ostatnich latach zawrotną karierę robi pojęcie głębokiej termomodernizacji. Jak ją zdefiniować? Poprosiliśmy o to KAPE- partnera tegorocznej edycji konferencji „ Drugie Zycie Budynków. Polska i CEE”.

Głęboka termomodernizacja

W ostatnich latach zawrotną karierę robi pojęcie głębokiej termomodernizacji, jednak do chwili obecnej nie ma jego ujednoliconej definicji. Według specjalistów KAPE za budynek poddany głębokiej termomodernizacji można uznać obiekt, który spełnia obecnie obowiązujące wymagania dla budynków nowych, opisane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, ale także taki, który spełnia wymagania jak dla budynków nowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

Według opracowania pt.: Strategia modernizacji budownictwa: mapa drogowa 2050, głęboka termomodernizacja to zestaw działań remontowych i modernizacyjnych, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Ich zakres określany jest także na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego.

Można także przyjąć bardziej ogólną definicję: modernizację dającą efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85% także można nazwać głęboką termomodernizacją.