DOROCZNE SPOTKANIE KAPE w WARSZAWIE

Odoo image and text block

 

W dniach 5-6 października w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., poświęcone tematyce efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz firm działających w kluczowych dla Polski gałęziach przemysłu. Pierwszy dzień spotkania poświęcono prezentacji rezultatów projektu EU-MERCI, w tym platformy EU MERCI. Przeprowadzono również warsztaty z uczestnikami spotkania pt. „Czy polski przemysł jest efektywny energetycznie?" Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się uroczysta kolacja. W drugim dniu zaprezentowano system Białych Certyfikatów zgodnie z wymogami nowej ustawy w sprawie efektywności energetycznej oraz przeprowadzono debatę na temat „Co dalej z efektywnością energetyczną w Polsce? Czy istniejące mechanizmy wsparcia procesu wzrostu efektywności energetycznej gospodarki są wystarczające dla osiągnięcia celów Polski w zakresie pakietu klimatycznego i pakietu zimowego?".
Dziękujemy naszym Partnerom biznesowym za liczne przybycie i interesującą dyskusję i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.