Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Klimatyczne Uzdrowiska"

Podejmij współpracę z KAPE

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność przekazać informację o otwarciu przez NFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Środki finansowe z programu przeznaczone będą na  inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej.


  Potencjalni wnioskodawcy liczyć mogą na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lub w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, gdy inwestycja zakłada jedynie montaż instalacji PV oraz/lub modernizację oświetlenia na energooszczędne.


  Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy z KAPE S.A. która obejmować będzie:

  • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzenie przez cały proces pozyskania dofinansowania, zaś po jego zakończeniu pomoc w  realizacji i rozliczeniu otrzymanego wsparcia,

  • wykonanie audytów energetycznych oraz audytów energii elektrycznej,

  • przygotowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektury Energooszczędnej KAPE,

  • zarządzanie energią w budynku, prowadzenie monitoringu zużycia energii w okresie trwałości przedsięwzięcia wraz z pomocą w potwierdzeniu efektu ekologicznego realizacji przedsięwzięcia.


  Wsparcie finansowe przeznaczone jest:
  • dla jednostek samorządu terytorialnego posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.))

  • do spółek prawa handlowego, w których w.w. jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

  Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: dofinansowania@kape.gov.pl