Ciepłownictwo powiatowe i program ELENA

doradztwo techniczno-finansowe


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór do programu „Ciepłownictwo powiatowe”. 
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1645,program-cieplownictwo-powiatowe-od-1-pazdziernika-na-nowych-zasadach.html
Doskonałym uzupełnieniem tej inicjatywy jest program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw energetycznych realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

 W ramach projektu pn. "Krajowy Integrator Procesów Inwestycyjnych w PEC" realizowanego zgodnie z programem ELENA (European Local Energy Assistance) KAPE S.A. pomaga przy inwestycjach polegających na modernizacji przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Inwestycje te przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Kompleksowe doradztwo techniczno-finansowe KAPE S.A. polega na realizacji pełnego zakresu prac przedinwestycyjnych oraz pomocy przy pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji z dofinansowaniem z ww. programu ELENA. 

Zainteresowanych współpracą z KAPE S.A. prosimy o kontakt: pec@kape.gov.pl