CEEK

KAPE wraz z PKP Energetyka rozwija Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK)

Odoo - Sample 1 for three columns

Odoo - Sample 2 for three columns

Odoo - Sample 3 for three columns

KAPE wraz PKP Energetyka rozwija Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). 

Misją Centrum jest rozwijanie zielonej i konkurencyjnej branży transportu kolejowego, co wpisuje się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Celem działania CEEK jest obniżenie emisyjności całej branży kolejowej. Szacuje się, że dzięki współpracy przewoźników możliwa jest redukcja zużycia energii elektrycznej o około 4% do 2025 roku i o około 9% do 2030 roku. Równa się to ograniczeniu emisji CO2 o 800 000 tys. ton (dla zobrazowania: jest to efekt równy posadzeniu 70 tysięcy hektarów lasu bukowego) oraz energii elektrycznej o 1 000 000 MWh, co pozwoliłoby na 10 lat jazdy Pendolino na wszystkich polskich trasach.

CEEK to przestrzeń wymiany wiedzy i pomysłów, a także edukacji w zakresie efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami dedykowane kolei. W działania CEEK zaangażowanych jest 95% wszystkich krajowych przewoźników, zarządca infrastruktury PKP PLK oraz eksperci m.in. z Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Jagiellońskiego i Klubu Jagiellońskiego.

Centrum jest platformą dialogu przedstawicieli branży kolejowej, ekspertów i naukowców na temat działań w zakresie minimalizacji zużycia energii elektrycznej na kolei. CEEK ma także wspierać wymianę dobrych praktyk pomiędzy spółkami kolejowymi i dyskusję na temat najlepszych rozwiązań legislacyjnych w zakresie efektywności energetycznej.

CEEK organizuje warsztaty tematyczne w zakresie m.in. rekuperacji, eco-drivingu, czy finansowania inwestycji efektywnościowych. W jego ramach powstaje pierwszy, kompleksowy raport, który pokaże stan efektywności energetycznej branży kolejowej.

Pracami CEEK kieruje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli przewoźników kolejowych oraz ekspertów branży kolejowej i energetycznej.

Niebawem uruchomiona zostanie strona internetowa https://ceek.pl/, na której na bieżąco będzie można śledzić inicjatywy realizowane w ramach CEEK.