3 miejsce w ogólnopolskim Konkursie BGK na dom modelowy

PRACOWNIA projektów budownictwa energooszczędnego KAPE

Z przyjemnością informujemy, że Pracownia Projektów Budownictwa Energooszczędnego KAPE zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie na modelowy dom jednorodzinny. W konkursie nie przyznano pierwszego miejsca.

Konkurs został ogłoszony przez BGK Nieruchomości S.A. w lutym br. w ramach realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. Głównym zadaniem w konkursie było opracowanie koncepcji modelowego domu jednorodzinnego. Najlepsze rozwiązania zostaną zrealizowane w postaci domów prototypowych. Partnerem konkursu zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przed uczestnikami konkursu postawiono zadanie zaprojektowania modelowego, przyjaznego do życia domu jednorodzinnego w czterech kategoriach: (I) dom szeregowy, (II) dom bliźniaczy, (III) dom wolnostojący, (IV) dom wolnostojący w gminach wiejskich. Projektowane domy miały mieć metraż od 70 do 80 m2. Konkurs był zorganizowany "dwutorowo". Pierwsza ścieżka - profesjonalna - była adresowana do pracowni architektonicznych, a druga - naukowa - do uczelni wyższych. W ścieżce profesjonalnej do konkursu zgłosiło się ponad 300 pracowni, tym bardziej cieszy miejsce na podium naszej pracowni.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem konkursowego projektu oraz do obejrzenia wizualizacji domów i schematów zastosowanych w nich rozwiązań energooszczędnych.

Opis idei architektonicznych oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.

Uniwersalność, elastyczność i prostota - te podstawowe cechy powinny posiadać projekty modelowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych BGK. Powyższe cechy determinują architekturę budynku oraz wybór technologii. Konstrukcja w szkielecie drewnianym, z której zdecydowaliśmy się korzystać, umożliwia stosunkowo szybką realizację domu z elementów prefabrykowanych. Budynek wzniesiony techniką szkieletową jest łatwy do przebudowy i rozbudowy, używane elementy mogą natomiast z powodzeniem być ponownie wykorzystane. Jest to rodzaj budownictwa, które zgodnie z planami NFOŚiGW, będzie wspierane dopłatami w ramach tworzonego programu priorytetowego. W projektach zastosowano jednolity system drewnianej konstrukcji szkieletowej, czyli we wszystkich budynkach użyto tych samych profili w identycznym rozstawie. Powyższy zabieg ma na celu optymalizację produkcji elementów prefabrykowanych. Jest to standaryzacja, która ułatwi przyszłe modyfikacje zrealizowanych budynków oraz zwiększy szanse na ponowne użycie elementów pozostających po rozbiórce.  Istnieje również możliwość realizacji zaprojektowanych domów w innych technologiach – dzięki modularności i zaprojektowanych małych rozpiętości konstrukcji. Zgodnie z wytycznymi, modelowy dom jednorodzinny zaprojektowano w czterech wersjach: domu wolnostojącego, domu w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz domu wolnostojącego przeznaczonego dla gmin wiejskich. Budynki różnią się szczegółami wynikającymi ze specyfiki każdego budynku. Maksymalna powierzchnia użytkowa ustalona w regulaminie, wynosząca: 70 m2  i 80 m2 wymaga oszczędnego i funkcjonalnego projektowania przestrzeni. Domy wolnostojące, charakteryzujące się większą powierzchnią (80 m2), posiadają dodatkowy pokój. Mając na celu zmieszczenie budynków na małych działkach budowlanych, wszystkie domy z wyjątkiem przeznaczonego dla gmin wiejskich zaprojektowano jako dwukondygnacyjne, ograniczając w ten sposób powierzchnię zabudowy. Problem ten nie dotyczy domu przeznaczonego dla gmin wiejskich, który będzie realizowany na większych działkach jako wygodny i łatwy w realizacji obiekt parterowy. Stosunkowo mała szerokość budynków, szczególnie w przypadku domów w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej, umożliwia projektowanie obiektów na wąskich działkach. Wiąże się to z niewielkimi rozpiętościami konstrukcji, ograniczając koszty wyprodukowania i montażu elementów nośnych. Projektując budynki przeprowadzono analizę nasłonecznienia pomieszczeń światłem dziennym. Wykonano analizę Daylight Autonomy (DA) dla 300 lux w godzinach 8.00-18.00. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne osiągają średni współczynnik sDA (spatial Dayligh Autonomy) na poziomie 61-72%, co spełnia wysokie standardy określane w tym zakresie.

Opis projektu architektonicznego z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych 

Ze względu na niewielką, wynoszącą 70 m2 powierzchnię użytkową, w domach w zabudowie szeregowej i bliźniaczej zwrócono szczególną uwagę na oszczędność przestrzeni. Wynika stąd dwufunkcyjność dużego pokoju, który w godzinach dziennych pełni rolę salonu, w okresie nocnym natomiast - dużej sypialni w przypadku rodziny 2+3. Domy wolnostojące o powierzchni użytkowej 80 m2 zawierają cztery pokoje mieszkalne, dzięki czemu w ich przypadku największe pomieszczenie pełni wyłączną funkcję pokoju dziennego. Sypialnie zaprojektowano jako niewielkie, mierzące około 8 m2 pomieszczenia, które można łatwo połączyć w większe pokoje. Ze w względów ekonomicznych, mając na uwadze oszczędność materiałów oraz przestrzeni, we wszystkich domach zaprojektowano minimalną wysokość pomieszczeń: na piętrze wynosi ona 2,50 m, na parterze natomiast 2,55 m.