SZUKAMY LUDZI Z DOBRĄ ENERGIĄ

Dołącz do nas!

Wyślij CV 

ASYSTENT W DEPARTAMENCIE PROJEKTÓW I EKSPERTYZ

Chcesz pracować z najlepszymi ekspertami z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii?
 
Właśnie szukamy osób do naszego Zespołu Projektów i Ekspertyz!

Jeśli: 

 • te dziedziny nie są Ci obce (ukończyłeś lub już prawie kończysz studia wyższe na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka i pokrewne); 
 • komunikujesz się sprawnie w języku angielskim; 
 • lubisz pracę zespołową, ale jednocześnie samodzielność to Twoja mocna strona i potrafisz organizować swoją pracę 

oraz chciałbyś: 

 • pracować w bardzo przyjaznej atmosferze; 
 • poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z najlepszymi! 
 • współpracować z zagranicznymi partnerami i jak tylko to będzie możliwe wyjechać tu i tam w Europie, żeby czerpać z doświadczeń innych i dzielić się tym, co robimy dobrego w KAPE:)

a poza tym: 

 • niekoniecznie lubisz pracować w garsonce/garniturze;
 • chętnie czasem (ale bez przesady) pośpisz dłużej, bo wolisz pracować wieczorami, 
 • i zainspirujesz nas ciekawym hobby:) 

APLIKUJ DO NAS! 

Forma aplikowania dowolna, zależy zupełnie od Ciebie: cv / krótkie nagranie lub 1-2 slajdy o sobie, itp. 

czekamy z niecierpliwością na Twoją propozycję:) 

Separate email addresses with a comma.

Wysyłając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). f

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79,
www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:Odbiorcami danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.6. Kandydatom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,

7. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Zapoznałem się z Polityką prywatności i wykorzystywaniem plików cookies https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies