Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PJCEE

Zapraszamy do zapoznania się z naszym laboratorium, które wykorzystujemy do celów edukacyjnych. Odbywają się w nim pokazy metod efektywnego użytkowania urządzeń przemysłowych podczas szkoleń mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i podniesienie ich konkurencyjności.

PJCEE

KAPE labolatorium przemyslowe PJCEEPrzemysłowe laboratorium PJCEE jest jedynym tego rodzaju sprzętem szkoleniowym w kraju. Wyposażone jest w sześć typowych, opomiarowanych urządzeń używanych w zakładach przemysłowych (stanowiska: pomp, wentylatora, sprężarek, szybkiej wytwornicy pary, palnika, odwadniaczy) oraz stanowisko oświetleniowe z nowoczesnym systemem sterowania.

Laboratorium wykorzystywane jest do celów edukacyjnych. Odbywają się w nim pokazy metod efektywnego użytkowania urządzeń przemysłowych podczas szkoleń mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i podniesienie ich konkurencyjności.


Stanowisko pompy

Eksploatowane obecnie na świecie układy pompowe zużywają około 20% wytwarzanej energii elektrycznej. Od 30% do 50% energii elektrycznej można zaoszczędzić poprzez wprowadzenie zmian energooszczędnych w istniejących układach pompowych.

Stanowisko pompy znajdujące się w laboratorium PJ CEE pozwala na pokazanie:

 • efektu energetycznego uzyskanego przez regulację napędu pompy przemiennikiem częstotliwości,
 • efektu energetycznego uzyskanego przez regulację zaworem,
 • efektu energetycznego uzyskanego przez regulację obejściową,
 • charakterystyk pompy wirowej dla różnych reżimów pracy,
 • pomierzenie podstawowych parametrów układu pompowego: ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu, ciśnienia i przepływu w rurociągu, mocy pobieranej przez układ przed i za przemiennikiem częstotliwości.

Zainstalowany system zbierania danych Adams pozwala m. in. na wizualizację danych pomiarowych na schemacie graficznym stanowiska wyświetlanym na dużym ekranie w laboratorium.

Stanowisko wentylatora

Stanowisko wentylatora umożliwia obserwację i porównanie dwóch typów sterowania wydajnością. Są nimi dławienie i zastosowanie przemiennika częstotliwości. W pierwszym przypadku regulujemy wydajnością wentylatora poprzez zwiększenie oporów sieci lub zmianę charakterystyki wentylatora (regulacja na ssaniu), w drugim zaś poprzez zmianę prędkości obrotowej wirnika wentylatora. W trakcie ćwiczeń porównuje się również spadki ciśnień w zależności od średnicy kanału lub rodzaju użytego zaworu, operuje się wyspecjalizowanymi urządzeniami do pomiaru i zdalnej archiwizacji wartości poboru mocy, poziomu nieszczelności układu, przepływu powietrza, jego temperatury i wilgotności.

Szkolenie poparte teoretycznymi prezentacjami z załączonymi materiałami przygotowanymi dla uczestników kursu daje, w kontekście współczesnych metod oszczędności energii, wiedzę o typach wentylatorów, sposobie ich doboru w zależności od zastosowania, różnych sposobach regulacji wydajności oraz niektórych problemach eksploatacyjnych w różnych układach technologicznych.

Program dla stanowiska wentylatora obejmuje:

 • poznanie podstaw teoretycznych, efektywne metody oszczędności energii,
 • badanie związku pomiędzy sprawnością wentylatora a zużyciem energii,
 • przeprowadzenie diagnozy stopnia energochłonności układu,
 • badanie efektu energetycznego uzyskanego poprzez regulację przemiennikiem częstotliwości,
 • badanie efektu energetycznego przy regulacji przez dławienie,
 • badanie spadków ciśnień na kanałach o różnych średnicach,
 • badanie spadków ciśnień na różnych typach zaworów.

Na stanowisku tym został zainstalowany system zbierania danych ADAMS, co pozwala na wizualizację danych pomiarowych na schemacie graficznym.

Stanowisko kotła

Kotły, powszechnie używane w przemyśle do wytwarzania pary i gorącej wody, w skali całej gospodarki zużywają ogromne ilości energii w postaci paliw. Właściwe wyposażenie oraz odpowiednia eksploatacja pozwalają na uzyskanie w istniejących kotłowniach znacznych oszczędności energii. Stanowisko kotła parowego PJCEE służy do przeprowadzania ćwiczeń przedstawiających pracę kotłów w aspekcie energooszczędności oraz rozwiązania ograniczające zużycie paliwa. Stanowisko zawiera podstawowe elementy typowego wyposażenia przemysłowej instalacji kotłowej - od stacji przygotowania wody zasilającej do układu odprowadzania spalin oraz urządzeń zabezpieczających. W kotle zastosowano modulujący palnik gazowy oraz ekonomizer – urządzenie wykorzystujące energię gorących spalin. Bogate wyposażenie do pomiaru parametrów i strumienia przepływu paliwa gazowego, powietrza do spalania, wody zasilającej, pary oraz temperatury spalin i zawartości tlenu pozwala na:

 • wykonanie bilansu cieplnego kotła,
 • zademonstrowanie energooszczędnego działania ekonomizera,
 • wykazanie wpływu współczynnika nadmiaru powietrza do spalania na sprawność kotła.

Zainstalowany system zbierania danych pomiarowych Adams umożliwia przekazywanie ich na bieżąco w formie cyfrowej do komputera i przejrzystą wizualizualizację warunków pracy kotła oraz analizę danych.

Stanowisko odwadniaczy

Stanowisko odwadniaczy znajdujące się w laboratorium PJ CEE prezentuje odwadniacze:

 • dzwonkowe
 • pływakowe
 • termodynamiczne
 • bimetaliczne

Stanowisko pozwala na:

 • zademonstrowanie pracy różnych typów odwadniaczy,
 • omówienie budowy i zasady działania różnych typów odwadniaczy przy wykorzystaniu ich przekrojów,
 • omówienie i pokazanie sposobu diagnozy odwadniaczy przy użyciu urządzenia firmy Myawaki pod nazwą Trapman,
 • zademonstrowanie i porównanie pracy uszkodzonego i prawidłowo pracującego odwadniacza dzwonkowego,
 • przedstawienia otwartego i zamkniętego układu odprowadzenia kondensatu,
 • zaprezentowanie zakłóceń pracy odwadniaczy narażonych na wpływ czynników atmosferycznych,
 • sztuczne dozowanie kondensatu do układu przesyłu pary i obserwowanie wpływu ilości kondensatu na pracę odwadniacza.

Stanowisko palnika

Palniki przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla efektywności wykorzystania energii w urządzeniach w których są zainstalowane - między innymi w kotłach i w piecach. W stanowisku dydaktycznym PJCEE zastosowano nowoczesny, przemysłowy palnik gazowy umożliwiający pracę w szerokim zakresie obciążeń.

Ścieżki: gazowa oraz powietrzna są wyposażone w ręczne zawory do regulacji przepływu, co pozwala łatwo zmieniać współczynnik nadmiaru powietrza do spalania oraz obciążenie palnika Specjalnie skonstruowana obudowa palnika umożliwia obserwację płomienia w różnych warunkach spalania i wprowadzenie sond pomiarowych. Analiza składu spalin i pomiary temperatury przeprowadzane w trakcie ćwiczenia przy różnych warunkach zasilania uwidaczniają wpływ proporcji paliwa i powietrza na proces spalania i na jego sprawność.

Stanowisko sprężarki

Sprężone powietrze pobiera średnio 10-20 % energii elektrycznej pobieranej w zakładzie. Średnio 20-25 % to standardowe straty wynikające z nieszczelności w rozległych, starszych instalacjach.

Stanowisko sprężarki znajdujące się w laboratorium PJ CEE pozwala na pokazanie:

 • zależności spadku ciśnienia w zależności od wielkości przepływu i średnicy rurociągu oraz jego długości,
 • badanie zużycia energii elektrycznej w zależności od nastaw ciśnienia na sprężarce,
 • badanie charakterystyk zużycia energii elektrycznej i zmian ciśnienia dla porównania w stanie załączonym i wyłączonym sprężarki,
 • badanie i pomiary wycieków z 3 różnych otworów symulacji wycieków oraz obliczanie wielkości strat energii tym spowodowanych,
 • badanie i pomiary zaawansowanych i kompletnych danych przy użyciu mierników, rejestratorów danych i komputera personalnego,
 • efektu energetycznego uzyskanego dla porównania: przy zastosowaniu końcówek energooszczędnych i standardowych,
 • badanie i pomiary przy użyciu detektorów wycieków.

Zainstalowany system zbierania danych Adams pozwala m in. na wizualizację danych pomiarowych na schemacie graficznym stanowiska wyświetlanym na dużym ekranie w laboratorium.

Stanowisko oświetlenia

Głównym celem zainstalowania stanowiska oświetlenia ulicznego w centrum efektywności energetycznej jest promowanie zastosowań energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych na przykładzie tzw. inteligentnego oświetlenia ulicznego i drogowego. Dzięki tym rozwiązaniom technicznym istnieje możliwość redukcji zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie drogowe w przedziale 40 do 70% i co za tym idzie osiągnięcie znacznego wpływu na ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwa publicznego. Priorytetowym parametrem, który powinien kształtować projekt oświetlenia ulicznego to bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg. Dopiero w drugiej kolejności realizowane są dodatkowe parametry: redukcja kosztów, prosta i tania konserwacja. Najczęściej spotykanym sposobem redukcji kosztów oświetlenia ulicznego jest wymiana przestarzałych opraw wyposażonych w lampy rtęciowe na nowoczesne wysokoprężne lampy sodowe. W przeprowadzonych w Polsce modernizacjach oświetlenia rtęciowego uzyskiwane są bardzo często oszczędności energii na poziomie 40-50%.

Inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym staje się coraz bardziej popularne dzięki możliwością przesyłania informacji dla sterowników oświetleniowych poprzez typową sieć zasilającą 230V. Oświetlenie uliczne wyposażone w inteligentne elementy sterujące potrafi automatycznie, z pomocą czujników zewnętrznych, dopasowywać się do potrzeb użytkowników drogi, dzięki czemu możliwe są oszczędności energii nawet do 50%. Z centralnej dyspozytorni można odczytać i dokonać zmian parametrów dla sytemu oświetleniowego, takich jak:

 • zmiana czasów pracy załącz/wyłącz,
 • załączenie i wyłączenie zdalne lampy,
 • ustalenie poziomu redukcji mocy na lampie,
 • odczytanie i wyzerowanie liczników czasu pracy lamp,
 • odczyt prądu (A),
 • odczyt mocy (W),
 • odczyt natężenia oświetlenia zewnętrznego ( Lux),
 • odczyt natężenia ruchu przejeżdżających pojazdów (SZT).