Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo 200x300

1 października 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej.

Jeden z jej punktów dotyczy wykonywania obowiązkowych audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach. Ustawa obejmuje minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie. Warto wspomnieć, że dotyczy to także przedsiębiorstw transportowych.

Obowiązkowy audyt energetyczny pozwala uzyskać informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie. Należy liczyć się z tym, że prezes URE może przeprowadzić kontrolę raportu z audytu energetycznego.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE – "Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią", audyt energetyczny podlega następującym wymogom formalnym:

  • obowiązkowy audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane na temat zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (w przypadku energii elektrycznej),
  • audyt energetyczny musi zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać łącznie za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie,
  • w miarę możliwości audyt obowiązkowy powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych. W ten sposób można uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskontowe.

Wsparcie KAPE dla dużych przedsiębiorstw

KAPE przeprowadza audyty efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych.

Obowiązkowy audyt energetyczny przeprowadzają doświadczeni eksperci, którzy działają zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej. Co ważne, specjaliści zatrudnieni w KAPE oferują pomoc na każdym etapie działania. KAPE prowadzi również warsztaty i konsultacje dla kadry menadżerskiej, które mogą odbyć się w siedzibie przedsiębiorstwa.

Szkolenia z zakresu Ustawy o efektywności energetycznej, instrumentów efektywności energetycznej, energooszczędnych technologii i dobrych praktyk prowadzą doświadczeni eksperci KAPE. Po szkoleniu przewidziana jest również dyskusja, podczas której można wyjaśnić wszelkie wątpliwości prawne, techniczne i organizacyjne.

Firma organizuje także stacjonarne szkolenia, podczas których poruszane są praktyczne aspekty postanowień ustawy. Zespół ekspertów zatrudnionych w KAPE służy kompleksową pomocą w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla przedsiębiorstwa. Wszystko odbywa się zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Doświadczenia KAPE ramach dotychczasowych przetargów na białe certyfikaty

KAPE pozyskała w ramach czterech przetargów organizowanych przez prezesa URE ponad 75 000 toe co daje około 75 mln złotych dla swoich Klientów, co czyni ją krajowym liderem wśród firm oferujących tego typu usługi. Ponad 93% złożonych przez nas wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.