Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Monitorowanie efektywności energetycznej

Opis projektu

Monitorowanie efektywności energetycznej w Unii Europejskiej - ODYSSE-MURE 2015

Czas trwania

1.03.2016 r. - 28.02.2019 r.

Cele

Celem projektu ODYSSEE-MURE 2015 jest wszechstronne monitorowanie trendów zużycia energii i efektywności energetycznej, a również działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w sektorach gospodarek wszystkich krajów europejskich. Innowacyjność i oryginalność projektu polega na badaniu sektorów gospodarki każdego kraju europejskiego i użytkowników końcowych energii z wykorzystaniem jednolitej i zharmonizowanej metodyki, opracowanej w projekcie. ODYSSEE-MURE dostarcza narzędzi pomocnych do obliczania stopnia realizacji krajowych i europejskich celów w zakresie efektywności energetycznej, które były raportowane w 3 (trzecich) Krajowych Planach dotyczących efektywności energetycznej.

Projekt realizuje 4 zasadnicze cele:

 • Oszacowanie i porównanie postępu w zakresie efektywności energetycznej dla sektorów gospodarek krajów UE oraz Norwegii i UE jako całości oraz odniesienie tego postępu do monitorowanego zużycia energii. Systematyczna aktualizacja bazy danych umożliwi pełną realizację tego celu.
 • Ocena działań dotyczących efektywności energetycznej w krajach członkowskich i analiza ich wdrażania w okresie po złożeniu 3 Krajowych Planów dotyczących efektywności energetycznej. Działania będą opisywane w zharmonizowany sposób, a opisy systematycznie aktualizowane, z włączeniem wszystkich działań przedstawionych w 3 Krajowych Planach jw.
 • Dostarczenie narzędzia oceny stopnia realizacji krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej i wspierających rozwój krajowych systemów wsparcia poprawy efektywności energetycznej.
 • Rozwój narzędzi ułatwiających użytkownikom korzystanie z baz danych, w tym decydentom i interesariuszom aktywnym w obszarze efektywności energetycznej i promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Cele strategiczne (w perspektywie do 2020 r.)

Projekt sprosta wymaganiom monitorowania i ilościowego szacowania wpływu instrumentów poprawy efektywności energetycznej na redukcję zużycia energii i emisji CO2. Mia wypracować zharmonizowaną metodykę oceny efektywności energetycznej, umożliwiającą porównania pomiędzy krajami, i ocenę rezultatów wdrażanych instrumentów. Te cele sa realizowane poprzez:

 • Opracowanie zharmonizowanej i uznanej naukowo metodyki, wykorzystywanej przez badaczy, decydentów i organy wykonawcze polityk poprawy efektywności energetycznej oraz instytucje monitorujące stopień realizacji celów krajowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Opracowanie podstaw oceny krajowych działań dla ograniczenia zmian klimatu i ich porównania.
 • Opracowanie podstaw naukowych ilościowej oceny wkładu krajów w realizację celu całej Unii Europejskiej, jakim jest uzyskanie 20% oszczędności energii do 2020 roku.
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi właściwymi projektami o zasięgu regionalnym, rozpoczętych w 2012 (Medener i ECLAC/CEPAL).

Działania

W ramach projektu budowane i rozwijane są dwie internetowe bazy danych:

 • ODYSSEE – baza danych: wskaźników efektywności energetycznej; emisji CO2 wywołanych zużyciem energii; trendów zużycia energii.
 • MURE – dotycząca instrumentów poprawy efektywności energetycznej we wszystkich krajach UE wraz z oszacowaniem ich wpływu na uzyskiwanie oszczędności energii i ograniczenie emisji CO2.

Wykonywane są analizy dotyczące sprzężenia instrumentów z efektywnością energetyczną. W ramach projektu przygotowywane są specjalne narzędzia umożliwiające łatwe wykorzystanie informacji. Wyniki wszystkich analiz dostępne są na stronie internetowych ODYSSEE-MURE oraz w broszurach.

Zadania

 • Zarządzanie projektem.
 • Przygotowanie bazy danych ODYSSEE, jej aktualizacja i opracowanie nowych narzędzi oceny efektywności energetycznej.
 • Przygotowanie, rozwój, aktualizacja bazy danych MURE i wypracowanie nowych narzędzi oceny instrumentów poprawy efektywności energetycznej.
 • Analizy i raportowanie w zakresie wybranych zagadnień efektywności energetycznej.
 • Rozpowszechnienie i komunikacja.
 • Rozpowszechnienie na poziomie Unii Europejskiej.

Rezultaty

Projekt ODYSSEE-MURE przedstawi i dokona wyczerpującej analizy zużycia energii, trendów efektywności energetycznej i instrumentów jej poprawy dla sektorów gospodarek krajów UE i całej Unii. Skoncentrował się na priorytetowych obszarach, takich jak: efektywność energetyczna Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), bioenergia, efektywny transport, efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Pierwszym rezultatem projektu są regularnie uaktualniane internatowe bazy danych ODYSSEE i MURE.

Projekt rozwjasześć narzędzi, związanych ze wskaźnikami efektywności energetycznej (ODYSSEE), wspomagających ich analizę:

 • Narzędzie „dekompozycji” wskaźników określające wpływ rożnych czynników na zmiany zużycia energii (jak np. wzrost gospodarczy, zmiana stylu życia i zachowania odbiorców energii, zmiana struktury zużycia energii).
 • Narzędzie do oszacowania oszczędności energii w roku poprzedzającym n-1 (dostępne dane zawsze pozwalają na obliczenia dla roku n-2, gdzie n jest rokiem bieżącym).
 • Narzędzie do prostej oceny stopnia rozpowszechnienia nowych technologii poprawiających efektywność energetyczną i technologii energetyki odnawialnej.
 • Narzędzie do porównania efektywności energetycznej różnych krajów, przy uwzględnieniu różnych czynników określających krajowe gospodarki.
 • Narzędzie do obliczania oszczędności energii, przy wykorzystaniu metody „od ogółu do szczegółu”, z odniesieniem do potencjału oszczędności i celów w tym zakresie.
 • Narzędzie do pozycjonowania krajów, sektorów gospodarek w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt rozwija pięć narzędzi odnoszących się do instrumentów poprawy efektywności energetycznej, które przyczyniają się do rozpowszechnienia informacji o nich i ułatwiających ich wykorzystanie oraz analizę:

 • Narzędzie łatwego dostępu do priorytetowych informacji.
 • Narzędzie identyfikacji udanych (dobre praktyki) instrumentów (dobre praktyki).
 • Narzędzie zestawiające instrumenty realizujące określony cel („mapnik”).
 • Narzędzie określające wzajemny wpływ instrumentów.
 • Narzędzie oceny (wynik) i porównanie wysiłków krajów we wdrażaniu działań na rzecz efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2.

Wyniki projektu są ogólnie dostępne. MURE poprzez Internet, natomiast dane ODYSSEE, poprzez stronę internetową w pełni dla właściwych ministerstw wszystkich krajów UE, jak i dla jednostek uniwersyteckich i ośrodków badawczych oraz dla innych po rejestracji w bazie, z zastrzeżeniem możliwości tylko niekomercyjnego wykorzystania informacji.

 

Strona www projektu

www.odyssee-indicators.org

 

Konsorcjum projektu

1. The French Agency for the Environment and Energy Management (ADEME), Francja
2. ENERDATA, Francja
3. Institute of Study for the Integration of Systems (SIS), Włochy
4. Association for the Advancement of Applied Research (Fraunhofer), Niemcy
5. Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), Holandia
6. AEA Technology plc (AEAT), Wielka Brytania
7. The Austrian Energy Agency (AEA), Austria
8. Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment (ENEA), Włochy
9. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE), Polska
10. Główny Urząd Statystyczny (GUS), Polska
11. Romanian Agency For Energy Conservation (ARCE), Rumunia
12. Energy Research And Modernization Institute (ICEMENERG), Rumunia
13. Energy Institute HRVOJE POZAR (EIHP), Chorwacja
14. Energy Centre Energy Efficiency, Environmental and Energy Information Agency, Węgry
15. Ministry of Economic Affairs and Communications (MoE), Estonia
16. Sustainable Energy Ireland (SEI), Irlandia
17. ENVIROS, Czechy
18. The Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecja
19. Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA), Słowacja
20. Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa
21. Institute for Energy Technology (IFE), Szwecja
22. ECONOTEC, Belgia
23. The Cyprus Institute of Energy (CIE), Cypr
24. The Institute for Diversification and Saving of Energy (IDAE), Hiszpania
25. Portuguese Energy Agency (ADENE), Portugalia
26. Jozef Stefan Institute (IJS), Słowenia
27. Malta Resources Authority (MRA), Malta
28. The Energy efficiency agency (EEA), Bułgaria
29. Enova SF, Norwegia
30. SenterNovem, Holandia
31. The Danish Energy Agency (DEA), Dania
32. The Swedish Energy Agency (STEM), Szwecja
33. Motiva Oy (MOTIVA), Finlandia

 

Kontakt

Ryszard Wnuk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.