Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O firmie

O firmie

Pan z listkiem przyciętyKAPE działa od 1994 r. stale poszerzając ofertę swoich usług w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz krąg swoich klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspieramy przedsiębiorstwa, gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, doradzając, szkoląc i edukując w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. Zadowolenie klientów jest miarą jakości naszych usług.

Nasz zespół to doświadczeni i niezależni eksperci, których połączył wysoki poziom profesjonalizmu zawodowego i pasja. Posiadamy wiedzę na temat najlepszych technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii oraz informacje odnośnie możliwości sfinansowania innowacyjnych przedsięwzięć ze środków krajowych i zagranicznych.

W latach 1999-2013 pełniliśmy funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, początkowo europejskich programów SAVE i ALTENER, a następnie unijnego programu Inteligentna Energia-Europa.

W 2003 r. otrzymaliśmy przyznawany przez Komisję Europejską status tzw. Mandated body, który uprawnia do uczestnictwa jako dawca pomocy w projektach realizowanych na podstawie umowy twinningowej (partnerskiej) w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS.

W 2004 r., w ramach współpracy z Ukrainą podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych, a w 2012 roku z Państwową Agencją Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy (State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving SAEE).

W 2005 r. uruchomiliśmy Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej oferujące doradztwo i specjalistyczne szkolenia dla polskiego przemysłu.

Od 2005 r. jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (European Energy Network - EnR).

W latach 2007-2010 byliśmy członkiem Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki (European Council for Energy Efficiency Economy).

KAPE świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Występując w roli podmiotu zarządzającego w Polsce lub wykonawcy KAPE realizuje szereg projektów międzynarodowych powołanych w ramach programów energetycznych Unii Europejskiej, a także projekty krajowe współfinansowane z środków publicznych.

Do najważniejszych atutów KAPE można zaliczyć:

  • unikalne w skali Europy przemysłowe laboratorium efektywności energetycznej (PJCEE), w którym realizowane są szkolenia i warsztaty,
  • doświadczoną kadrę reprezentującą wysoki poziom wiedzy fachowej, zespół najwyższej klasy ekspertów od wielu lat związanych z Agencją,
  • bogaty dorobek obejmujący szeroki zakres zagadnień i wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych,
  • doskonałą znajomość krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych oraz programów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju,
  • ścisłą współpracę z przedstawicielami wyższych uczelni technicznych, instytucji rządowych oraz izb branżowych,
  • sieć ugruntowanych międzynarodowych kontaktów, obejmująca czołowe agencje energetyczne, uczelnie i ośrodki badawcze w Unii Europejskiej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Japonii,
  • wiarygodność i uznaną pozycję KAPE na rynku krajowym i światowym.