Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zdobywaj fundusze z KAPE

Wykres funduszeKAPE posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie technicznym, finansowym i edukacyjnym w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na realizacje inwestycji.

 

 

Nasi Klienci

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje Publiczne
 • Przedsiębiorstwa
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Organizacje pozarządowe

Typy projektów

 • Głęboka termomodernizacja budynków
 • Budownictwo energoszczędne
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii
 • Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
 • Modernizacja oświetlenia
 • Projekty edukacyjne

Zakres usług KAPE

 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Przygotowanie audytu energetycznego/efektywności energetycznej
 • Przygotowanie studium wykonalności
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych i finansowych
 • Rozliczenie projektu
 • Monitoring uzyskanych efektów
 • Przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu

Jednym z głównych celów Unii Europejskie do 2020 r. jest poprawa efektywności energetycznej o 20% i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych o 15%, dlatego też znaczna pula środków finansowych w nowym okresie programowania 2014-2020 przeznaczona jest na wsparcie realizacji działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych przyczyniających się do osiągnięcia wskazanych celów.

Fundusze unijne na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program wdrażany na szczeblu krajowym, wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Regionalne Programy Operacyjne dla 16 województw

Programy wdrażane na szczeblu wojewódzkim, wspierające wszystkie sfery gospodarki w skali regionu, w tym realizacje przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych energii.

Fundusze krajowe

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy wdrażane na szczeblu krajowym, wspierające realizacje przedsięwzięć ekologicznych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami. W ramach priorytetu ochrona atmosfery finansowane są inwestycje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.

Programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy wdrażane na szczeblu wojewódzkim, ukierunkowane na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmowanych na terenie województwa.